Ez a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookies) használ. A honlap további böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához. A sütikről részletesebben itt olvashat.Rendben
A VinAgora Nemzetközi Borverseny szabályzata

vinagora_szabalyzat 

A borverseny elnyerte a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (O.I.V.) védnökségét. A borok értékelése az O.I.V. által javasolt módszer ( O.I.V. szab. 2009. ) figyelembe vételével és annak a VinoFed (Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége) által szakmailag szigorított előírásai alapján történik.

 

I. NEVEZÉSI FELTÉTELEK


1. A Borversenyt a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. rendezi.

2. A versenyen részt vehetnek a bortermelők mindazon borai és különleges borai, melyek a származási ország előírásainak megfelelnek. A Borászat rendelkezik a boraik forgalomba hozatalára vonatkozó illetékes szakhatósági engedéllyel. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba való besorolása a jelen Szabályzat alapján történik.

3. Mintákat küldhetnek be a versenyre bírálat céljából bortermelő vállalatok, egyéni bortermelők és kereskedő szervezetek.

4. A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bor tétel-mennyiségéről, mely nem lehet kevesebb 500 palacknál. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni.

5. A nevezőnek tételenként 4 palack ingyen mintát kell eljuttatni a verseny rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben, 0,75 literes kiszerelés esetén. Amennyiben a kiszerelés nem 0,75 literes, 3 liternek megfelelő mennyiségű palackszám szükséges. A palackokon fel kell tüntetni a származási helyet, mely alatt a termék forgalmazásra kerül. Csatolandó továbbá 1 db, a mintán alkalmazottal megegyező címke.

6. A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny szervezője által előírt nevezési díjat, a szervező által adott tájékoztatás szerint.

7. A bírálatra benyújtandó bormintáknak az alábbi adatok mintánkénti megjelölésével kell szerepelniük a nevezési listán:
- a résztvevő neve és címe
- a bor megnevezése, a származási ország szabályai szerint (származási helye, fajta, márkanév, évjárat, LOT szám, magyarországi boroknál NÉBIH engedély száma)
- a borkészlet mennyisége (palack szám)
- szőlőfajták megnevezése, és százalékos arányuk a termékben
- termesztési mód és borkészítési eljárás jellemzői

8. A nevezési lap mellett, minden egyes mintához csatolni kell a mintára vonatkozó kémiai analízist tanúsító bizonyítványt (NÉBIH), mely az alábbi adatokat tartalmazza:
- alkoholtartalom térfogat %-ban kifejezve
- cukortartalom g/l-ben
- titrálható savtartalom, borkősavtartalom g/l-ben
- illósavtartalom (ecetsav g/l-ben)
- összes és szabad SO2 - tartalom mg/l-ben
- a szénsavas borok esetében a palackban lévő túlnyomás bar-ban kifejezve.

A borok analízisét esetenként a NÉBIH is elvégzi.

9. Minden EU-n kívüli országból nevezett mintához 3 példány Pro Forma számlát kell a szállítmányozónak elküldeni (2 példányt a mintához mellékelni, 1 példányt a Szervezőnek faxon vagy e-mailben eljuttatni), amelyen a borokat tételenként, az alkoholtartalmat, a bor színét és értékét kell feltüntetni, továbbá, hogy: "18. VinAgora Nemzetközi Borverseny, 2017, minta érték nélkül, kereskedelmi forgalomba nem kerül."

II. A BORVERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

10. A minták beérkezésekor a verseny szervezője nemzeti szakértőkből álló bizottságot nevez ki, melynek az a feladata, hogy megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítsa, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal. Kijavítják az esetleges hibákat és kizárják azokat a mintákat, melyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban előírtaknak. Ezt követően a bizottság a Szabályzatban előírtak szerint elvégzi az osztályba sorolást a nevezési lapon feltüntetett jellemzők alapján, ill. amennyiben szükséges, saját maga állapítja meg ezen jellemzőket.

11. A borverseny a szabályzatának betartását a Borverseny Elnöksége felügyeli. Az Elnökség három tagból áll, az alábbiak szerint:
- az Elnök, a szervező országból
- egy borász szakértő, tanácsadó
- egy jogi szakértő

Az Elnök, a szaktanácsadó és a jogi szakértő nem vesznek részt a bírálatban, azonban legalább egyikük a helyszínen tartózkodik.

12. A borok értékelése nemzetközi bírálóbizottságok által történik. Minden egyes bizottság öt-hét elismert kóstolási szakértőből áll. A szervező ország legfeljebb három tagot jelöl a bizottságba. A bizottság minden más, külföldi tagja más-más országból érkezik.  A bírálóbizottságok száma a versenyen résztvevő tételek mennyiségétől függ. A bírálóbizottságok összeállítása a Szervező által történik, aki javaslatokért a VinoFed-hez fordulhat.

13. Minden egyes bizottság munkáját Bizottsági elnök felügyeli. Feladata elvégzésében a Borverseny Elnöke nyújthat segítséget.

14. A Bizottsági Elnök feladatai a következők:
- a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit,
- ellenőrzi a kóstolási minták helyes sorrendjét, a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és a bizottság tagjai előtti anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára,
- ellenőrzi a technikai titkárság munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a kóstolásra érkező mintákról, valamint ellenőrzi a bírálati szoftver helyes és pontos működését (például a bírálati pontszám kiszámítását)
- figyelemmel kíséri a minták bemutatását, kijavítja a helyes sorrenden tévesen bekövetkezett változásokat és kiveszi azon mintákat, melyek nem felelnek meg a szabályzati feltételeknek,
- amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását, olyan esetekben, amikor:
  - a bizottság tagjainak többsége ezt megkívánja,
  - a tagok által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak,
  - a normálistól eltérő ízről érkezik jelentés, vagy borhiba gyanúja merül fel,
  - kivételes esetekben, amikor a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.

15. A kóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását, valamint be kell tartani az alábbiakat:
- minden egyes bizottság elkülönítetten dolgozik, csendben, olyan fényforrás mellett, amely nem változtatja meg a bor színét. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint 20-24 °C hőmérsékletet kívánatos biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani,
- a palackok felnyitása és a borok dekantálása (amennyiben a szabályzat dekantálást ír elő) a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,
- a bizottság minden egyes tagjának sorszáma és neve látható a bírálati szoftver kezdőképernyőjén, mely egyértelműen jelzi a bíráló pontos helyét a bizottságon belül
- a kóstolópoharak az OIV által megengedett típusúak lehetnek,
- a bizottságok reggel 9.00-től 14.00-ig dolgoznak. Kóstolási ülésenként száraz bor esetében maximum 45 minta, egyéb bor esetében maximum 30 minta kerül bírálatra.

A bizottság tagjainak a bírálat alatt kenyér és víz áll rendelkezésükre. A bizottság ülése alatt két szünet kerül beiktatásra, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók.
 
A borminta sorozatok, valamint a kóstolási sorrend kialakításakor a meghatározó szempontok:
- szín: fehér, rosé, vörös
- cukortartalom: a szárazabb borokkal kell kezdeni
- évjárat szerint: a fiatalabb borokkal kezdődik a sor
- illat szerint: a semleges illatú borokkal kell kezdeni
- hordós érlelés intenzitása szerint: a kevésbé fás karakterű borokat kell korábban kóstolni.

A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra:
- fehér borok, rosé borok: 10-14 °C,
- vörös borok: 16-19 °C,
- szénsavas borok: 7-9 °C,
- likőr borok: 10-14 °C,
- természetes édes borok, botrytisálódott borok, jégbor: 10-14 °C,
- szőlő- és törkölypárlatok: 12-16 °C.

Az egyes sorozatok kóstolása elején a bizottságok legalább egy próbabírálatot tartanak (belövő bor), mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki. A bizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával kapcsolatban kialakult benyomásaiknak. Minden egyes minta bemutatása előtt a bizottság tagjai számítógépen keresztül megkapják az elektronikus bírálólapot, amely tartalmazza a kóstolandó minta technikai adatait. A bírálat végén a szoftver begyűjti a bírálólapokat, ellenőrzi helyes kitöltésüket; miután az összes bizottsági tag végzett, az Elnök hitelesíti az adott minta bírálati eredményét. A bizottság tagjai nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból, és nem szerezhetnek tudomást az adott napon az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.

III. BÍRÁLATI LAP

16. A borok értékelése a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (VinoFed) által ajánlott és U.I.Œ, valamint az O.I.V. által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lapon történik, a VinAgora program és számítógépek segítségével.

17. Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti(k) annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok egyöntetű döntése alapján a minta kizárható.

18. A bírálók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti a VinAgora program által, majd a számolt átlag adja a bor végleges pontszámát. Az átlagnál bármely irányban 5 pontnál jobban eltérő pontszámok nem kerülnek beszámításra.

IV. A DÍJAK ODAÍTÉLÉSE

19. A 18. VinAgora Kitüntető Oklevéllel elismert borok kategóriájában az alábbi érmek kerülnek odaítélésre:
1. Nagy Aranyérem (legalább 92 pont)
2. Aranyérem (legalább 86 pont)
3. Ezüstérem (legalább 82 pont)

20. A kiadott érmek száma nem haladhatja meg a nevezett borok főkategóriánkénti 30%-át, amennyiben mégis több, a 30%-ot maghaladó rész arányában a Borverseny Elnöksége megemeli a ponthatárokat. (Tört számok esetén a pontszámot a kerekítés szabályai szerint állapítják meg.)

21. "Champion díj"
A bírálók a főkategóriánként (legalább 10 nevezés esetén), legfeljebb az 5-5 legmagasabb pontszámot elért, legalább aranyérmet nyert tételei közül választják ki a kategóriánkénti győzteseket, melyeknek a CHAMPION díjat ítélik oda.

22. Ország legjobbja - "Best of Country"
Amennyiben egy külföldi országból legalább 15 minta érkezik, akkor a nevezett minták közül a legtöbb pontszámot elért arany érmes bor különdíjban részesül.

23. "VinAgora legjobb magyar fajtabora"
Amennyiben egy adott fajtából legalább 15 minta érkezik, akkor a fajtán belül a legnagyobb pontszámot elért, legalább arany érmes bor nyeri el a "VinAgora legjobb magyar fajtabora" címet, amely az oklevélen is feltüntetésre kerül.

24. A felsorolt díjakon felül a rendező Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. egyéb különdíjakat is kioszthat.

25. A rendező Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze és beazonosítsa a kereskedelmi forgalomban kapható bor minőségét a versenyen szereplő azonos bor mintájával.

26. A borverseny szervezője a CHAMPION és érem díjakat elért borok számára a díj feltüntetését a palackon (kiegészítő címkén - "macaron", vagy nyomdai úton a cimkén) külön feltételek alapján engedélyezi. A megállapodás nélküli hivatkozás, logó használat a későbbi versenyekről történő kizárást eredményezi.

 

BOROK OSZTÁLYOZÁSA

 

A. "STRICTO SENSU" BOROK

 

1. Kategória: fehér, csendes borok

Belső nyomás: CO2 < 0,5 bar, 20 ºC-on

1.1.    Fehér borok (nem illatos fajták)
                                         Cukortartalom:
1.1.1.        száraz borok           0 - 4 g/l
1.1.2.        félszáraz borok       4,1 - 12 g/l
1.1.3.        félédes borok         12,1 - 45 g/l
1.1.4.        édes borok              45 g/l fölött

1.2.    Fehér borok, illatos fajtákból (Fűszeres tramini, Muscat Ottonel stb.)
                                          Cukortartalom:
1.2.1.        száraz borok           0 - 4 g/l
1.2.2.        félszáraz borok       4,1 - 12 g/l
1.2.3.        félédes borok         12,1 - 45 g/l
1.2.4.        édes borok              45 g/l fölött

 

2. Kategória: rosé, csendes borok
Belső nyomás: CO2 < 0,5 bar, 20 °C –on

                                           Cukortartalom:
2.1.        száraz borok               0 - 4 g/l
2.2.        félszáraz borok           4,1 - 12 g/l
2.3.        félédes borok             12,1 - 45 g/l
2.4.        édes borok                 45 g/l fölött

 

3. Kategória: vörös, csendes borok
Belső nyomás: CO2 < 0,5 bar, 20 °C –on

                                           Cukortartalom:
3.1.        száraz borok             0 - 4 g/l
3.2.        egyéb borok             4 g/l fölött

 

4. Kategória: habzóborok
Belső nyomás: CO2 0,5 és 2,5 bar között, 20 °C -on

                                            Cukortartalom:
4.1.        száraz borok                0 - 4 g/l
4.2.        egyéb borok                4 g/l fölött

 

5. Kategória: pezsgők
Belső nyomás: CO2  > 2,5 bar, 20 °C –on
                                            Cukortartalom:
5.1.                                           max. 15 g/l
5.2.                                           15,1 – 35 g/l
5.3.                                           35,1 - 50 g/l
5.4.                                           50 g/l fölött

 

B. KÜLÖNLEGES BOROK 

 

6. Kategória: természetes borkülönlegességek
6.1.    Késői szüretelésű borok

                                            Cukortartalom:
6.1.1.                                       0 - 4 g/l
6.1.2.                                       4,1 - 20 g /l
6.1.3.                                       20 g/l fölött

6.2.    Jégborok

 

7. „Botrytisálódott” borok (Tokaji Szamorodni, Tokaji Aszú, Sauternes, Ruszt stb.)
7.1.    Fehér borok

                                            Cukortartalom:
7.1.1.                                       0-4 g/l
7.1.2.                                       4,1-20 g/l
7.1.3.                                       20 g/l fölött

7.2.    Vörös borok

                                            Cukortartalom: 
7.2.1.                                        0-4 g/l
7.2.2.                                        4,1-20 g/l
7.2.3.                                        20 g/l fölött

 

8. Kategória: erősített borok (Jerez, Porto, Malaga, Marsala, Madeira, stb.)
                                            Cukortartalom:
8.1                                             0 - 6 g/l
8.2                                             6,1 - 40 g/l
8.3.                                            40,1 - 80 g/l
8.4.                                            80 g/l fölött

 

hírlevél 
borász, borkereskedő
borkedvelő
A feliratkozással elfogadja  adatvédelmi elveinket
Közösség 
Támogatóink